Pirkinių krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.

TAISYKLĖS BEI DUOMENŲ APSAUGA

1. Bendrosios Nuostatos
1.1. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir
elektroninės parduotuvės taisyklės www.guomeda.lt (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas,
prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas nuostatas,
Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles,
atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų
paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi
Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
1.3. Internetinės parduotuvės www.guomeda.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos
teritorijoje.

2. Asmens Duomenų Apsauga
2.1. Norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje arba naudotis kitomis Parduotuvės
paslaugomis, būtina nurodyti teisingus ir išsamius visus privalomus duomenis. Jei Pirkėjas yra
juridinis asmuo, jis privalo nurodyti juridinio asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei toks yra).
2.2. Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą, atsiradusias ar
galinčias atsirasti Pirkėjui arba tretiesiems asmenims dėl pateiktų duomenų neteisingumo.
2.3. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad bet kokius veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje
naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl
Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems
asmenims.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus
Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu
įvykdymu susijusias paslaugas… Visais kitais atvejais galioja Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatyta tvarka.
2.5. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų registracijos metu pateiktus jo duomenis
šiose Taisyklėse numatytais tikslais.

3. Sutarties Sudarymas (pirkimo-pardavimo)
3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir
Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja
prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis
Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

4. Pirkėjo Teisės ir Pareigos
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.guomeda.lt ne jaunesnis kaip
18 metų ir laikydamasis šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų
reikalavimų.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti su internetine parduotuve www.guomeda.lt sudarytos prekių
pirkimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kai per 14 darbo dienų nuo
prekės pristatymo Pirkėjui dienos.
4.3. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių ir pristatymo kainą.
4.4. Pirkėjas prekes gali užsakyti visą parą ištisus metus. Užsakymai, pateikti darbo dienomis po
13val., savaitgaliais ar švenčių dienomis, bus peržiūrėti artimiausią darbo dieną. Prekes galima
užsakyti ir telefonu +370 687 34 403 arba +370 686 08 003 darbo dienomis 8-18 val.

5.Pardavėjo Teisės ir Pareigos
5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti
elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar kitaip
pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti
Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve.
5.3. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau
neatsako už juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.
5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės
teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.
5.6. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas grąžina
Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų.

6. Prekių Kaina ir Jų Apmokėjimo Tvarka
6.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos Eurais ir kita
valiuta su PVM.
6.2. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos
nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę,
Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.
6.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių
prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią
informaciją.
6.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas.
6.5. Pardavėjas nustato galimą minimalų prekių krepšelio dydį.
6.6. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:
6.6.1. Atsiskaityti per www.paysera.lt sistemą.
6.6.2. Bankiniu pavedimu tiesiogiai į pardavėjo sąskaitą:
UAB “Guomeda”,
Įmonės kodas 122735740
PVM mokėtojo kodas LT227357418
A/S: LT457290000003467933
Bankas „Citadele“, AB bankas.
Direktorius Artūras Guobužas

7. Prekių Pristatymas
7.1. Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Latvijoje, Estijoje,
Lenkijoje ir kitose Europos Sąjungos Šalyse.
7.2. Siuntiniams į Kuršių Neriją taikomas papildomas pristatymo mokestis 45.00 €. Be PVM
7.3. Prekės, užsakytos www.guomeda.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių
tarnybos.
7.4. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.5.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės
pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės
reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.6. Jei Jūsų užsakyta prekė yra sandėlyje – pristatysime Jūsų nurodytu adresu visoje Lietuvoje
per 3-4 darbo dienas po Jūsų apmokėjimo. Jei Jūsų užsakytos prekės nėra sandėlyje – prekes
pristatysime per 14 darbo dienų po apmokėjimo gavimo. Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir kitose
Europos Sąjungos Šalyse prekės pristatomos pagal siuntų tarnybos nustatytus terminus ir dėl
siuntimo išlaidų tariamasi atskirai elektroniniu paštu info@guomeda.lt
7.7.Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota siuntų tarnyba.
7.8. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar jo įgaliotos siuntų tarnybos
atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui arba kitam prekę
priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota
nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.
7.9. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos
užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas
negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo
užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui

8. Garantija
8.1. Visoms elektroninėje parduotuvėje www.guomeda.lt parduodamoms prekėms suteikiama
gamintojo kokybės garantija.
8.2. Parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra neribotas, jei šalia prekės
nenurodyta kitaip.

9. Prekių Grąžinimas
9.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio
ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”
9.2. Pretenzija dėl netinkamos prekių kokybės priimama per 14 kalendorinių dienų, po prekės
įsigyjimo.
9.3. Pinigų grąžinimas atliekamas tik bankiniu pavedimu į nurodytą pirkėjo sąskaitą.
9.4. Bankinis pavedimas į pirkėjo sąskaitą atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos
pateikimo datos.
9.5. Pirkėjas susigrąžinti pinigus už netenkinusią kokybės prekę gali tik vieną kartą. Pakartotinai
už tą pačią įsigytą prekę pinigai nebus grąžinami.
9.6. Pinigai ne grąžinami už kurjerio suteiktas paslaugas.
9.7. Pretenzija dėl netenkinančios priemonės kokybės priimamos darbo metu: elektroniniu paštu
info@guomeda.lt arba telefonu +370 686 08003
9.8. Pretenzijoje turi būti nurodyta:
pirkėjo vardas pavardė,
įsigijimo sąskaitos numeris,
įsigytos priemonės pavadinimas,
telefono numeris,
trumpas ir aiškus pretenzijos aprašymas,
pirkėjo banko sąskaitos numeris į kurią bus pervesti grąžinami pinigai.

10. Rinkodaros Priemonės
Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.guomeda.lt savo nuožiūra gali vykdyti įvairias
akcijas.

11. Apsikeitimas Informacija
11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio
pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje
„Kontaktai“ nurodytu adresu.

12. Baigiamosios Nuostatos
12.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės
aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.
12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo,
yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų apsaugos taisyklės

I. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. keičiasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas) VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Pardavėjas – UAB “Guomeda”, į.k 122735740, PVM kodas LT227357418, Totorių g. 14, Vilnius .

2. Elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.guomeda.lt

3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi šioje el. parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

5. Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.

6. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje el. parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

7. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis el. parduotuvėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

10. Asmens duomenų valdytojas – UAB “Guomeda”

11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis nurodote savo domeną.

12. Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo.

13. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės“.

15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

16. Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis www.guomeda.lt siūlomomis paslaugomis.

17. Privatumo politika skirta apsaugoti www.guomeda.lt pirkėjų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. 

18. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis. Su privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.guomeda.lt

19. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad www.guomeda.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, kad pardavėjas nėra atsakingas už kitų interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis.

20. Pirkėjas gali atlikti pirkimo www.guomeda.lt veiksmus prisiregistravęs prie www.guomeda.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą.

21. Asmenys, norintys registruotis www.guomeda.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama paskyra. Paskyroje pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

21.1. koreguoti ir/ar pildyti asmens duomenis paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas pirkėjas;

21.2. ištrinti/pašalinti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką “Ištrinti visus mano duomenis”.

21.3. parsisiųsti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką “Parsisiųsti visus mano duomenis”.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

22. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.guomeda.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai www.guomeda.lt suteikia pirkėjui teisę registruojantis www.guomeda.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.guomeda.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

23. Pardavėjas patvirtina, jog pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti pirkėjams elektroninėje parduotuvėje www.guomeda.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma asmens duomenų naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

24. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

24.1. Pirkėjas sutinka asmens duomenų atskleidimui;

24.2. Vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas pirkėjo užsisakytas paslaugas;

24.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – pardavėjo partneriams, www.guomeda.lt pasirūpinus rašytiniais pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

24.4. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

24.5. Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

25. Pirkėjas turi šias teises:

25.1. Prisijungęs prie savo paskyros parsisiųsti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką “Parsisiųsti visus mano duomenis”;

25.2. Pateikęs užklausą pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

25.3. Prisijungęs prie savo paskyros ištrinti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką “Ištrinti visus mano duomenis”.;

25.4. Nesutikdamas su privatumo politika, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Tokiu atveju pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.guomeda.lt

25.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

26. Prekių atsiėmimo metu pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

27. Pirkėjas sutikdamas su šia privatumo politika, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš www.guomeda.lt kaip pardavėjo ar iš partnerių, įskaitant sutinka, kad jo asmens duomenys bus perduoti pardavėjo partneriams, taip pat pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.

28. Pirkėjo asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje privatumo politikoje.

29. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi www.guomeda.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje privatumo politikoje. Po paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti privatumo politikos numatytus reikalavimus, Pirkėjo asmens duomenys gali būti saugomi asmens duomenų valdytojo serveryje iki dvylikos mėnesių nuo paskutinio aktyvaus pirkėjo veiksmo (užsakymo), išskyrus nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

30. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog pirkėjo pateikiami asmens duomenys www.guomeda.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

31. Asmens duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi pirkėjų slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su asmens duomenimis gali prisijungti tik asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, taip pat visi www.guomeda.lt puslapiai, kurie reikalauja asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

32. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.guomeda.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti pardavėją.

33. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo asmens duomenis pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal www.guomeda.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu pirkėjo pateiktais duomenimis buvo 1) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar 2) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, 3) jeigu pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu pirkėju, ar jeigu pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (4) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

34. Administruodamas www.guomeda.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

35. Pirkėjas suteikia teisę www.guomeda.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose www.guomeda.lt dokumentuose.

36. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti pirkėjo asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.

37. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis pirkėjas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, pirkėjas turi teisę kreiptis į www.guomeda elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi www.guomeda.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš www.guomeda.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi www.guomeda.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo paskyros.  www.guomeda.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti asmens duomenis arba stabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

38. Jeigu www.guomeda.lt abejoja pirkėjo pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių pirkėjų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

39. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į www.guomeda.lt, elektroninio pašto adresu info@guomeda.lt

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

40. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės www.guomeda.lt paslaugos, į pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai. Įrašytą informaciją pardavėjas naudoja 

pirkėjo kaip ankstesnio www.guomeda internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės www.guomeda.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės  www.guomeda.lt funkcijos jam gali neveikti.

Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

Elektroninės parduotuvės administravimo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, prekes atsiimsiančio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, pirkimų ir užsakymų istoriją, IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate, užklausų ir nusiskundimų istoriją, kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.

Parašykite mums
close slider

Kontaktinė formaPalikite pranešimą ir mes netrukus su jumis susisieksime.